Künye

Künye

ISSN

2717-932X

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Hüseyin ERGUN

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM & Arş. Gör. Sinan ÇİMEN

İngilizce Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM

Yayın Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM, Arş. Gör. Melahat KARADAĞ, Arş. Gör. Hasan Basri ALIM, Arş. Gör. Berkay ÇETİN, Ayşe Esenkaya, Lebibe Nur KÜÇÜKARPACI, Esranur AKIN, Hüseyin ERDOĞAN, Hasan AKGÜN, Yusuf CAN, Kübra AKYÜZ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bayram SADE, Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA

Sekreterya

Hüseyin ERDOĞAN, Ayşe ESENKAYA

Grafik Tasarım

Rana BAYSAL

Sosyal Medya Editörü

Lebibe Nur KÜÇÜKARPACI, Kübra AKYÜZ